Chính Sách Bảo Mật

YAKA BIKE tôn trọng thông tin cá nhân của mọi khách hàng và hiểu rằng khách hàng cần được biết chúng tôi sử dụng, quản lý và lưu giữ những thông tin cá nhân thu thập được như thế nào.
Chúng tôi chỉ thu thập một lượng thông tin cá nhân tối thiểu khi được sự cho phép của khách hàng. Đồng thời, YAKA BIKE cam kết chỉ sử dụng những thông tin cá nhân này cho các mục đích đã quy định trong Chính sách bảo mật; tuyệt đối không chia sẻ những thông tin này cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết và cho phép của khách hàng.

Hotline: 092.192.6666

Kỹ thuật & Bảo hành: 0523.247.247

Email: yakabikevn@gmail.com

Từ T2-T7: 08h – 17h30
CN & Ngày lễ: Nghỉ